Tag "Kisha në trevat shqiptare"

Kisha në trevat shqiptare

25 VJET NGA HAPJA E KISHËS NË SHQIPËRI “Lindja dhe zhvillimi i Thirrjeve në Kishën tonë. Roli dhe sfidat e formimit në Shqipëri pas viteve ’90”.

Dom Gjovalin Simoni Zv. Rektor/ Të flasësh për fushën e formimit nuk është aspak e lehtë sepse kemi të bëjmë me një sferë shumë delikate dhe misterioze po aq sa

Kisha në trevat shqiptare

Takime thirrjeje- “Ejani e Shihni!” Çdo të shtunë të tretë të muajit pranë Seminarit Ndërdioqezan “Nëna e Këshillit të Mirë”- Shkodër

Nga Dom Gjovalin Simoni / Thirrja është pjesëmarrje në jetën e Hyjit Trini. Por çfarë do të thotë një gjë e tillë? Në Zbulesë na tregohet se kush është i shenjtë,