Tag "kisha n"

Kisha në trevat shqiptare

EMËRTIMI I SHKOLLËS SË MESME TË BASHKUAR “MONS. LUCJAN AVGUSTINI”

Këshilli Bashkiak Vau-Dejës, me vendim nr. 44 të datës 22.08.2016, i akordoi Shkollës së Mesme të Bashkuar të qytetit Vau-Dejës, titullin “Mons. Lucjan Avgustini”. Ceremonia e rastit u mbajt në