Tag "Jubileu"

Kisha në trevat shqiptare

MËSHIRA ËSHTË RRUGA QË BASHKON ZOTIN ME NJERIUN: Mbyllja e vitit të Mëshirës në Sapë

    Të shtunën e Krishtit Mbret, kleri dioqezan i Sapës dhe mbarë besimtarët e kësaj dioqeze u bashkuan në Kishën Katedrale Shën Tereza e Kalkutës, në Vau-Dejës, për të

Jubileu

HAPJA E VITIT JUBILAR TË MËSHIRËS NË DIOQEZËN E SAPËS

Në të  dielën e tretë të Kohës së Ardhjes, që përkon edhe me kremtimin e Ditës së Caritasit, ashtu si në mbarë botën, edhe Dioqeza e Sapës hapi vitin jubilar