Jeta Shpirtërore

Jeta Shpirtërore

Duke u dridhur përpara shpresës – Besimi ynë në ringjallje

Dëshira për të jetuar për amshim e shoqëron njeriun e të gjitha kohërave. Përveç me jetën njeriu pashmangshëm ballafaqohet edhe me të vërtetën e vdekjes. Të gjitha religjionet merren me