Kisha Universale

Kisha Universale

38 pyetjet e forta nga Vatikani…

  III. Pyetësor   Pyetjet që vijojnë u lejojnë kishave të veçanta të marrin pjesë në mënyrë vepruese në përgatitjen e Sinodit të Jashtëzakonshëm, që ka për qëllim të shpallë

Kisha Universale

Sfidat baritore mbi familjen në kontekstin e ungjillizimit – Dokument përgatitës

I. Sinodi: Familja dhe Ungjillizimi Misioni i predikimit të Ungjillit çdo krijese i është besuar drejtëpërdrejtë prej Zotit dishepujve të tij dhe Kisha e përçon atë përgjatë historisë. Në kohën

Kisha Universale

Instrumentum laboris per Sinodin e familjes

Ungjilli i familjes, familja, martesa, divorci,personat homoseskuale, adoptimi i femijeve, edukimi i tyre,Plot me pyetje të vështira, pyetësori për ipeshkvijtë e gjithë botës, që do të marrin pjesë në Sinodin